Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

Arhiva natječaja

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za mikro, male i srednje korisnike

10.07.2017.

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 29.5.2017. do 31.7.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Područje: poljoprivreda Sažetak: Rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a počinje teći od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati  i… Pročitajte više

Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

10.07.2017.

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 23.5.2017. do 18.9.2017. Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede Područje: poljoprivreda Sažetak: Prihvatljivi su sljedeći troškovi: a) troškovi ulaska u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje b) godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete… Pročitajte više

Operacija 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

07.11.2015.

Kratak opis natječaja:  Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka b) Pravilnika o provedbi mjere 04 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Sredstva se dodjeljuju za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva s ciljem smanjenog štetnog… Pročitajte više