Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv

29.08.2017.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 13.6.2017. do 2.10.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije


 

Sažetak:

Svrha Poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 158.460.000,00 kuna.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpore Europskog fonda za regionalni razvoj) koji se može dodijeliti pojedinom projektu u okviru ovog Poziva iznosi 6.080.000,00 HRK.


11.8.2017. VAŽNA OBAVIJEST:

U sklopu 2. seta pitanja i odgovora (31.07.2017.) za Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava privremenog modaliteta “Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv”, referentna oznaka: KK.01.1.1.04., izmjenjuje se odgovor na pitanje pod rednim brojem 24. („Da li se kao ispunjenje obvezne aktivnosti projekta „Zapošljavanje mladih istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta“ može smatrati novo zapošljavanje jednog mladog istraživača kod prijavitelja za potrebe provedbe aktivnosti projekta koji će biti zaposlen u razdoblju provedbe projekta ali na teret proračunskih sredstava (ne EU fonda) (Namjera je da radi specifičnih znanstvenoistraživačkih aktivnosti ostane duže vremensko razdoblje kod prijavitelja i na taj način doprinese i postprojektnim aktivnostima (između ostalog na izradi doktorata na temu iz projekta treba raditi u ovom području duže razdoblje obzirom na specifičnost istraživanja))? Ako je moguće zapošljavanje mladog istraživača na teret proračunskih sredstava prijavitelja (umjesto na teret EU fonda), da li se isti mogu uključiti/prikazati kao sufinanciranje ukupnih prihvatljivih troškova?“), i glasi: „Da, aktivnost Zapošljavanje mladih istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta moguće je ispuniti zaposlenjem na teret sredstava korisnika/partnera pod uvjetom da se aktivnost provede u razdoblju provedbe projekta definiranom u UzP. Plaća za novozaposlene djelatnike financirana od strane korisnika/partnera ne može biti prikazana kao udio sufinanciranja prijavitelja i/ili partnera.“


20.07.2017. VAŽNA OBAVIJEST:
U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava privremenog modaliteta “Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv”, referentna oznaka: KK.01.1.1.04., izmjenjuje se rok za dostavu projektnih prijedloga s 01.09.2017. godine na 02.10.2017. godine.


Dokumentacija:

Cjelokupna dokumentacija Poziva
Sažetak Poziva
Prezentacija s informativne radionice
Pitanja i odgovori _1. set (20.07.2017.)
Pitanja i odgovori_ 2. set (31.07.2017.)
Pitanja i odgovori _ 3.set (07.08.2017.)


Učestala pitanja i odgovori:

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja, a najkasnije do 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.
Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Poziv. Prikupljena pitanja i odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr najkasnije 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: ugovaranje@mzo.hr.

U interesu jednakog tretmana projektnih prijedloga, PT1 ne daje prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.


Više o tome pročitati ovdje