Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

Arhiva vijesti

Javni poziv za sufininciranje energetski učinkovitih vozila

24.06.2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila.Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnjeenergetski učinkovitih vozila. U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologiranoza cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskojbiti prvi put registrirano .Energetski učinkovitim… Pročitajte više

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2022. godinu

10.06.2022.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ Prihvatljive aktivnosti: primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti diseminacija rezultata projekta upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom Prihvatljivi prijavitelji: Pravo na potporu može ostvariti: Malo ili srednje… Pročitajte više

Razvoj e-usluga

29.08.2017.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 18.7.2016. do 31.12.2019. Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Područje: državna i javna uprava Prijavitelji: javna tijela (ministarstva i agencije)   Sažetak: Ukupni očekivani rezultat ovog SC 2c1 jest (do 2023. godine) povećati razinu… Pročitajte više

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

29.08.2017.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 25.7.2016. do 31.12.2019. Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Područje: socijalna uključenost   Sažetak: U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.3. Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu… Pročitajte više

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

29.08.2017.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 20.3.2017. do 31.12.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Područje: socijalne usluge, socijalna uključenost, državna i javna uprava… Pročitajte više

Podrška razvoju Centara kompetencija

10.07.2017.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19.8.2016. do 31.12.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije Sažetak: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (sa modalitetom trajnog poziva) za podršku razvoju Centara kompetencija provodi se u okviru… Pročitajte više

Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

10.07.2017.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 4.5.2016. do 31.12.2019. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici Sažetak: Ovaj poziv je trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) od dana… Pročitajte više

Promocija poduzetništva 2017. – 2019.

10.07.2017.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 8.5.2017. do 28.7.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za programe i projekte Europske unije, Sektor za EU programe u poduzetništvu Područje: malo i srednje poduzetništvo Prijavitelji: javna tijela (ministarstva i agencije) Sažetak: Promicanje poduzetništva u društvu kroz organizaciju i provedbu… Pročitajte više

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

10.07.2017.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 30.6.2017. do 1.10.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje poduzetništvo Prijavitelji: potporne institucije za poduzetnike Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,… Pročitajte više

Certifikacijom proizvoda do tržišta

10.07.2017.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje poduzetništvo Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici Sažetak: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3… Pročitajte više