Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

Razvoj e-usluga

29.08.2017.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 18.7.2016. do 31.12.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Područje: državna i javna uprava

Prijavitelji: javna tijela (ministarstva i agencije)


 

Sažetak:

Ukupni očekivani rezultat ovog SC 2c1 jest (do 2023. godine) povećati razinu korištenja usluga e-uprave od strane građana, što se vrednuje s obzirom na učestalost korištenja usluga e-uprave od strane pojedinaca i povećanja broja stanovnika koji komuniciraju s javnim ustanovama.

Predmet Poziva:
Razvoj e-aplikacija kao što su e-Zdravlje, e-Uprava za zemljišno i prostorno planiranje, e-Kultura, e-Turizam, e-Pravosuđe, e-Uključivanje s ciljem pružanja boljih usluga građanima i povećanja produktivnosti javnog sektora, a u skladu s prioritetima za financiranje utvrđenim u Strategiji e-Hrvatska 2020.

Svrha Poziva:
Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave uspostavom IKT strukture za koordinaciju komunikacije te razvojem softverskih rješenja.
Pokazatelji definirani na razini projektnog prijedloga trebaju doprinositi postizanju pokazatelja na razini Poziva. Pokazatelji neposrednih rezultata i rezultata na razini Poziva su ujedno pokazatelji rezultata navedeni u OPKK za SC 2c1.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 626.000.000,00 HRK.

Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.


03.08.2017. – VAŽNO – III. IZMJENA POZIVA!!!

U svrhu jasnijeg tumačenja Poziva Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi treću izmjenu dokumentacije Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta „Razvoj e-usluga“ (Poziv), referentna oznaka: KK.02.2.1.01.

Naglašavamo kako se krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga trećom izmjenom natječajne dokumentacije skraćuje do 31. sprnja 2018. godine.

Treća izmjena natječajne dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima te se može preuzeti ovdje.


17.05.2017. – VAŽNO – 

Ovim putem Vas obavještavamo da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije promijenilo adresu te posluje na novoj adresi:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22

10 000 Zagreb


 

 Također, promijenjena je i adresa Komisije za razmatranje prigovora te je ubuduće prigovore za predmetni Poziv na dostavu projektnih prijedloga potrebno podnositi na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Upravljačko tijelo za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Komisija za razmatranje prigovora

Miramarska cesta 22

10 000 Zagreb

-Telefonski kontakti i elektroničke pošte ostali su nepromijenjeni.


Dokumentacija:

2c1.2_Sažetak_Poziva.pdf

Učestala pitanja i odgovori:

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: razvoj.eusluga@mrrfeu.hr.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.

Više o tome pročitati ovdje