Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

U pripremi nova vinska omotnica 2019-2023-u najavi

17.10.2017.

Restrukturiranje i konverzija vinograda

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit. Podnositelji koji su u prethodnoj godini iskazali gubitak u poslovnim knjigama biti će prihvatljivi ukoliko kroz dokumentaciju natječajne prijave dokažu da će nakon provedbe projekta gubitak anulirati.

Vinogradarske površine na kojima se planira provedba mjere moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 i/ili 411, sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta. Nisu prihvatljive površine prijavljene za ulaganje sa šifrom vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta drugačijom od spomenutih šifri 410 i 411. Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja ili premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje.

Površine na kojima se planira ulaganje moraju biti u posjedu Podnositelja. Ukoliko se posjed zasniva na posebnom ugovoru o zakupu, koncesiji, plodouživanju i sl. Korisnik je dužan osigurati raspolaganje površinama temeljem spomenutog ugovora u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore.

Razina i visina potpore

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su 1.500.000 EUR. Razina potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivog troška, ali ne više od maksimalnog iznosa/ha za pojedinu aktivnost prema pravilima natječaja.

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR.

Maksimalni iznos potpore po projektu je 750.000 EUR.

Prihvatljive aktivnosti

Restrukturiranje i konverzija vinograda podrazumijeva ulaganja u strukturne promjene postojećih površina zasađenih vinogradima, ulaganja vezana uz zamjenu sorte i premještanje vinograda te ulaganja u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. Potpora se može odobriti za aktivnosti koje obuhvaćaju jednu ili više pojedinačnih aktivnosti u okviru:

a) zamjene sorte/sorata (uključujući i cijepljenje);

b) premještanja vinograda;

c) poboljšavanja vinogradarskih tehnika

Gornje aktivnosti mogu se provoditi samostalno ili u kombinacijama navedenih, a projektne aktivnosti se trebaju obavljati i odvijati kronološkim logičkim redoslijedom te moraju dovesti do krajnjeg cilja projekta odnosno do strukturne promjene u vinogradu. Rok završetka projekta u pravilu je godinu dana, a iz opravdanih se razloga može odobriti produljenje roka po jednu godinu, no krajnji rok završetka projekta ne može sveukupno biti odobravan u vremenskom trajanju dužem od pet godina od datuma zaprimanja Odluke o Odobrenju projekta.

Natječaj se očekuje u drugom djelu 2017. godine.

 

Više o tome pročitati ovdje