Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

JAVNI POZIV za provedbu mjera iz,,Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstv a u 2022. godini”

23.09.2022.

Predmet Javnog pozivaje prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa
u 2022. godini za slijedeće potpore:
Mjera l. Dodatno financiranj e uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i
kombiniranih pasmina namij enj en ih za pr oizvodnj u mlij eka,
Mjera 2. Dodatno financiranje kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i
kombiniranih pasmina namij enj en ih za pr oizvodnj u ml ij eka,
Mjera 3. Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka.

Više informacija pogledajte ovdje.

Izvor: poljoprivreda.gov.hr