Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

Drugi Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu

16.08.2022.

KORISNICI FINANCIJSKE POTPORE
Pravo prijave na Javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine,
broj:74114,70117 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mreŽnim stranicama Ministarstva, a
zahtjevi se podnose zaključno s 3. rujna 2022. godine.

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE
Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 5.000,00 kuna i najvećem iznosu od
50.000,00 kuna za pokriće troškova provedbe programa sukladno predmetu javnog poziva iz točke 1.

Više informacija pogledajte ovdje.

Izvor: poljoprivreda.gov.hr