Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

Arhiva vijesti

Javni poziv za sufininciranje energetski učinkovitih vozila

24.06.2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila.Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnjeenergetski učinkovitih vozila. U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologiranoza cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskojbiti prvi put registrirano .Energetski učinkovitim… Pročitajte više

Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

21.06.2022.

Svrha natječaja Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture. Korisnici Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/2020), udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1… Pročitajte više

Otvoreno javno savjetovanje – Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

17.06.2022.

Svrha ovog Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Svrha ovog Poziva… Pročitajte više

Preko 70% investicija iz Plana oporavka i otpornosti, pokreće se tijekom 2022. godine

14.06.2022.

Do kraja 2022. planira se pokrenuti još preko 27,5 milijardi kuna investicija (oko 57% NPOO-a), čime bi već u prvoj godini provedbe NPOO-a bilo pokrenuto investicija ukupne vrijednosti preko 34 milijarde kuna, odnosno oko 71% ukupno predviđene alokacije bespovratnih sredstava iz NPOO-a za razdoblje 2021.-2026. Značajne investicije predviđene su u području gospodarstva (poduzetnički projekti, energetika,… Pročitajte više

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2022. godinu

10.06.2022.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ Prihvatljive aktivnosti: primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti diseminacija rezultata projekta upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom Prihvatljivi prijavitelji: Pravo na potporu može ostvariti: Malo ili srednje… Pročitajte više

Natječaj za provedbu Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“– provedba tipa operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekata suradnje“

07.06.2022.

Predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21) za provedbu Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – tip operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«. Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu međuteritorijalnih i… Pročitajte više

Javni poziv za kandidiranje projekata – KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

03.06.2022.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganja u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta, razvoj održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma te potpora revitalizaciji ugostiteljsko-turističkog sektora na području Asisačko-moslavačke županije. Više informacija pogledajte ovdje. Izvor: mint.gov.hr

„Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“

31.05.2022.

Ovim Pozivom podržava se proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje kroz dodjelu potpora male vrijednosti u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja grada Petrinje. Bespovratna sredstva se dodjeljuju putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., SC… Pročitajte više

Za povećanje kapaciteta solarne i geotermalne energije 186 milijuna kuna, u sklopu programa “Energija i klimatske promjene”.

27.05.2022.

Ovi ugovori vrijednosti 186 milijuna kuna bespovratnih sredstava, financiranih iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2020., doprinijet će energetskoj učinkovitosti i smanjenju emisija stakleničkih plinova, proizvodnji potpuno obnovljivih izvora energije i u konačnici energetskoj neovisnosti RH. Mehanizma financiraju se sljedeći programi: Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva (32,7 milijuna EUR);… Pročitajte više

Prvi Javni poziv za turističku infrastrukturu u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti vrijedan 930 milijuna kuna

24.05.2022.

Bespovratnim sredstvima će se u razvijenim turističkim područjima podržati projekti usmjereni na prilagodbu, odnosno zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture s ciljem povećanja kvalitete, smanjenja utjecaja na okoliš te održivog upravljanja destinacijom. Istovremeno, u slabije razvijenim destinacijama poticat će se stvaranje novih kvalitetnih ponuda i razvoj postojeće turističke infrastrukture. Više informacija pogledajte ovdje…. Pročitajte više