Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

Arhiva vijesti

Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice

02.09.2022.

Predmet Natječaja Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020, 31/2021 i 134/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane… Pročitajte više

 Europska komisija usvojila Sporazum o partnerstvu i prihvatila hrvatsku strategiju ulaganja 9 milijardi eura u novom financijskom razdoblju 2021.-2027.

30.08.2022.

Sporazum uspostavlja strategiju ulaganja Republike Hrvatske u novom financijsko razdoblju, koja istovremeno predstavlja i kontinuitet u odnosu na prošlo razdoblje i iskorak u vidu naglaska na teritorijalne posebnosti i jačanje razvoja svih hrvatskih regija. Sporazumom su obuhvaćeni Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK) sa 5,203 milijardi eura, Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027…. Pročitajte više

Vlada RH najavila 200 milijuna kuna izvanredne pomoći poljoprivrednicima

26.08.2022.

Potpore za poljoprivrednike Na pitanje o kojim se mjerama pomoći radi, Vučković je kazala kako će se omogućiti paušalna potpora za poljoprivredne proizvođače. “Bit će prilagođena situaciji. Proizvođači mogu očekivati paušalnu potporu do 15 tisuća eura. Točno je da ne mogu dobiti svi, nikad ni nisu, ali njih 110 tisuća podnosi zahtjev za potpore. Nekoliko desetaka tisuća… Pročitajte više

Natječaj za tip operacije 19.1.1 Pripremna pomoć – ZA NOVE LAG-ove/LOKALNE INICIJATIVE

23.08.2022.

Predmet Natječaja Predmet Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć « (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.1.) tipa operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć« (u daljnjem… Pročitajte više

Ministarstvo turizma i sporta donijelo Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma u okviru NPOO

19.08.2022.

Ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora odnose se na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava u investicijama: C1.6. 1-R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, C1.6. R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma poticanjem ulaganja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma… Pročitajte više

Drugi Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu

16.08.2022.

KORISNICI FINANCIJSKE POTPOREPravo prijave na Javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine,broj:74114,70117 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVAJavni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mreŽnim stranicama Ministarstva, azahtjevi se podnose zaključno s 3. rujna 2022. godine. IZNOS FINANCIJSKE POTPOREFinancijska potpora dodjeljuje… Pročitajte više

Izmijenjen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

05.08.2022.

Temeljem analize broja potencijalnih prijavitelja za ovaj Poziv, koja je izvršena u konzultacijama s poslovnim udruženjima Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, utvrđeno je da se temeljem propozicija ovog poziva na isti mogu javiti poduzeća iz 7 prihvatljivih razreda prerađivačke industrije. Ministarstvo je stoga organiziralo dodatne konzultacije s Europskom komisijom kako bi se proširio… Pročitajte više

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

02.08.2022.

Cilj ovog poziva je ojačati infrastrukturne kapacitete kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva. U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima usmjerenim na jačanje infrastrukturnih kapaciteta posrednika u lancu doniranja hrane za prihvat, skladištenje i… Pročitajte više

Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

29.07.2022.

Svrha natječaja Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, ali ne duže od 1. lipnja 2025. godine, u cilju olakšavanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Korisnici Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01…. Pročitajte više

Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

26.07.2022.

Svrha natječaja: Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja. Ciljevi mjere: Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Korisnici: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne… Pročitajte više