Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

Arhiva vijesti

Objavljen Natječaj vrijedan 18 milijuna kuna za aktivnosti projekata suradnje LAG-ova

08.07.2022.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje iz lokalnih razvojnih strategija odabranih lokalnih akcijskih grupa (LAG), dok su ciljevi projekata suradnje razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža. Prihvatljivi korisnici su odobreni LAG-ovi za programsko razdoblje 2014. – 2020. i… Pročitajte više

Predstavljen novi poziv iz NPOO-a: “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”

05.07.2022.

Putem poziva se očekuje stvaranje energetski i resursno učinkovitijeg gospodarstva kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija. Očekuje se financiranje najmanje 250 projekata malih i srednjih poduzeća te najmanje 40 projekata srednje kapitaliziranih… Pročitajte više

Objavljen poziv “Bespovratne potpore za digitalizaciju”

01.07.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je danas poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Pozivom se osiguravaju sredstva za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, odnosno novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi,… Pročitajte više

Javni poziv za sufininciranje energetski učinkovitih vozila

24.06.2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila.Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnjeenergetski učinkovitih vozila. U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologiranoza cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskojbiti prvi put registrirano .Energetski učinkovitim… Pročitajte više

Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

21.06.2022.

Svrha natječaja Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture. Korisnici Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/2020), udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1… Pročitajte više

Otvoreno javno savjetovanje – Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

17.06.2022.

Svrha ovog Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Svrha ovog Poziva… Pročitajte više

Preko 70% investicija iz Plana oporavka i otpornosti, pokreće se tijekom 2022. godine

14.06.2022.

Do kraja 2022. planira se pokrenuti još preko 27,5 milijardi kuna investicija (oko 57% NPOO-a), čime bi već u prvoj godini provedbe NPOO-a bilo pokrenuto investicija ukupne vrijednosti preko 34 milijarde kuna, odnosno oko 71% ukupno predviđene alokacije bespovratnih sredstava iz NPOO-a za razdoblje 2021.-2026. Značajne investicije predviđene su u području gospodarstva (poduzetnički projekti, energetika,… Pročitajte više

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2022. godinu

10.06.2022.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ Prihvatljive aktivnosti: primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti diseminacija rezultata projekta upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom Prihvatljivi prijavitelji: Pravo na potporu može ostvariti: Malo ili srednje… Pročitajte više

Natječaj za provedbu Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“– provedba tipa operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekata suradnje“

07.06.2022.

Predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21) za provedbu Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – tip operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«. Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu međuteritorijalnih i… Pročitajte više